Community News
Newyddion Cymdeithasol

 

Llais Rhian

We are proud to be supporting our fantastic local community newspaper, Llais Rhian – you can read their latest edition below or click to access all back issues.

Rydym yn falch o fod yn cefnogi ein papur newyddion cymunedol lleol gwych, Llais Rhian – gallwch ddarllen eu rhifyn diweddaraf isod neu cliciwch i gael mynediad at yr holl ôl-rifynnau.

Latest News
Newyddion Diweddaraf

Here’s what’s been happening in our community lately.  If you’d like to be a community contributor, please email niajenkins@hotmail.com

Dyma beth sydd wedi bod yn digwydd yn ein cymuned yn ddiweddar. Os hoffech chi fod yn gyfrannwr cymunedol, e-bostiwch niajenkins@hotmail.com

The GTI Classic Car Run and Show 2021

The GTI Classic Car Run and Show 2021

If the revving engine of a vintage vehicle sets your heart racing then Trefin is the place to be in mid-September! Gwelliant Trefin Improvements are thrilled to announce that the now-annual Classic Car and Bike Run & Show is back on the 18th of September 2021. ...